Privacy policy

Privacy policy

Cees Berkhof hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze policy wordt in heldere woorden beschreven hoe wij omgaan met persoonsgegevens. We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerkt Cees Berkhof?

Om de overeenkomst die u met ons aangaat uit te voeren, hebben we de volgende persoonsgegevens van u nodig:

Naam en adresgegevens

Uw (bedrijfs-)naam wordt opgeslagen omdat we u liever niet aanspreken met uw klantnummer. Adres en plaats hebben we nodig voor het versturen van facturen, om contact op te nemen of om langs te komen!

E-mailadres

We bewaren uw e-mailadres zodat het mogelijk is om u berichten toe te sturen die betrekking hebben met de dienst of het product dat u afneemt van ons. Ook kunnen we uw e-mailadres gebruiken om nieuwsbrieven te sturen. Uiteraard heeft u de mogelijkheid om hiervoor uit te schrijven.

Telefoonnummer

Uw telefoonnummer gebruiken we om contact met u op te nemen met betrekking tot de dienst of het product dat u afneemt van ons.

Overige gegevens die wij verwerken

We verzamelen ook persoonsgegevens die niet bedoeld zijn voor de uitvoeringen van een overeenkomst. Dit doen we aan de hand van een gerechtvaardigd belang of met uw toestemming. Het gaat om de volgende gegevens:

Werk gerelateerde persoonsgegevens

Als u solliciteert bij ons, willen we natuurlijk graag weten wat u in huis heeft. Uw ingestuurde gegevens, zoals cv, sollicitatiebrief, portfolio of sollicitatieopdracht, verwijderen wij in het geval u niet aangenomen wordt binnen vier weken. Wanneer we u op een later moment alsnog willen benaderen, zullen wij eerst om uw toestemming vragen of wij u gegevens langer mogen bewaren.

Cookies

We plaatsen de volgende cookies:

  • Een sessie cookie, waarmee we kunnen volgen en ervoor zorgen dat ingevulde formulieren ook daadwerkelijk aankomen;
  • Een cookie dat ervoor zorgt dat we kunnen zien of uw browser het gebruik van JavaScript ondersteunt;
  • Google Analytics cookie. Hiermee verzamelen we geen persoonlijke informatie over u, maar kunnen we wel het gebruik van de website bijhouden, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Waarvoor verwerken we uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens natuurlijk niet zonder reden. We hebben ze nodig voor:

  • Het opnemen van contact met betrekking tot de overeenkomst die we zijn aangegaan, bijvoorbeeld het versturen van e-mails;
  • Het behandelen van reacties op onze vacatures;
  • Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website, zodat we deze waar nodig kunnen verbeteren en zo een betere ervaring kunnen aanbieden.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan diegene die hierboven besproken zijn, tenzij u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In het begin sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Cees Berkhof. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze privacy policy vragen of opmerkingen hebben, kunt u contact opnemen met ons via onderstaande contactgegevens:

Bedrijfsnaam: Cees Berkhof grondverzetmachines & tractoren

Adres: Barneveldsestraat 20

Postcode & plaats: 3927 CC Renswoude

E-mailadres: info@ceesberkhof.nl

KvK-nummer: 32116291